Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Ad Remover Lite1.0.0.2- Xóa quảng cáo YH 11.5.0.192 .

Ad Remover Lite1.0.0.2- Xóa quảng cáo YH 11.5.0.192

Ad Banner Remover Lite1.0.0.2 Phần mềm hỗ trợ giúp bạn gỡ bỏ các quảng cáo của yahoo khi sử dụng Yahoo Messenger v 11.5.0.192 final.  

 
Chức năng chính của phần mềm:
Tuỳ chọn Remove Main Messenger Advert -  Replace Change Room Banner -  Remove Chat Room Advert - Replace Webcam Adverts - Replace Video Call Advert - Remove IM Statusbar Advert 

 
Link Mediafire:  Ad Remover Lite1.0.0.2- Xóa quảng cáo YH 11.5.0.192
Tải về Yahoo Messenger 11.5.0.192 final Tiếng Việt Offline tại đây.
 
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits