Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Check Os - Phát hiện hệ điều hành máy tính sử dụng .

Check Os - Phát hiện hệ điều hành máy tính sử dụng

Check Os 2010 giúp bạn phát hiện hệ điều hành máy tính mà mình đang dùng. Nó hiện đang hỗ trợ phát hiện các hệ điều hành sau: · Windows 95 · Windows 98 · Windows 98SE · Windows ME · Windows NT · Windows 2000 · Windows XP · Windows Vista · Windows 7 · Windows 2008 · Windows 2008 R2 Check Os 2010 hoàn toàn tương thích với Delphi 2010, không làm việc với Delphi 7.


Tải về tại đây:
Link MF:  Check Os - Phát hiện hệ điều hành máy tính đang dùng
 
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits