Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Photo Montage Guide 1.3.1 - Công cụ xử lý ảnh .

Photo Montage Guide 1.3.1 - Công cụ xử lý ảnh

Photo Montage Guide giúp bạn thay đổi tỉ lệ và kích thước bức ảnh bằng cách loại bỏ các thành phần không cần thiết. Ngoài ra chương trình cũng giúp bạn loại bỏ các đối tượng ra khỏi bức hình mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh.

Chương trình này cung cấp các công cụ sau đây: * Resize: Thay đổi kích thước: Cho phép bạn thay đổi kích thước hình ảnh. * Crop : cho phép bạn cắt ra một vùng của một hình ảnh. * Text. * Separation : cho phép bạn tách biệt một đối tượng từ nền của nó và để lưu trữ sau đó chuyển sang bức ảnh khác, áp dụng hiệu ứng nền. * Paste Object * Smart Remove : loại bỏ các đối tượng mà không để lại dấu vết. * Smart Size : thay đổi kích thước hình ảnh loại bỏ phần "không cần thiết" trong khi vẫn giữ nguyên vẹn tính năng "quan trọng". * Smart Patch.

Tải về tại đây:
Link MF:  Photo Montage Guide 1.3.1
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits