Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Startup Delayer 3 Build 322- Tùy chỉnh khởi động soft .

Startup Delayer 3 Build 322- Tùy chỉnh khởi động soft

Startup Delayer 3.0 build 322 sẽ cho phép bạn cấu hình thời gian trễ (timed delay) cho mỗi ứng dụng bắt đầu chạy sau khi Windows khởi động lên. Khi Windows khởi động, nó tải cùng lúc một số chương trình (Antivirus, firewall, office quickstart bar, messenger....), điều này gây lên sự làm việc quá tải cho đĩa cứng vì nó phải truy nhập nhiều tập tin.

 Nó phải đọc đồng thời từ tổng thể các phần khác của đĩa và điều này bão hòa RAM và CPU (việc chạy một chương trình mới thường là tài nguyên nặng). Rất dễ dàng để biết rằng, trong cách này, quá trình load thật sự chậm. Với Startup Delayer bạn có thể thiết lập thời gian trễ giữa mỗi chương trình chạy để tránh sự quá tải hệ thống.

Bạn có thể chọn cách cửa sổ chương trình sẽ xuất hiện (maximized, minized, ẩn, bình thường) và thiết lập mức độ ưu tiên với chương trình (thấp, dưới bình thường, bình thường, trên bình thường, cao, thời gian thực). Chẳng hạn, nếu bạn có chương trình Yahoo và đồng hồ đang khởi động , thì bạn có thể cho Yahoo bắt đầu 10 giây sau khi Windows được tải, và sau đó đồng hồ sẽ bắt đầu 20 giây sau.

Tải về tại đây:
Link MF:   Startup Delayer 3.0 Build 322
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits