Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Unikey 4.0 final bản nguyên gốc hơn 95% phông chữ có sẵn [Re] . , Unikey 4.0 final bản nguyên gốc hơn 95% phông chữ có sẵn [Re] .

Unikey 4.0 final bản nguyên gốc hơn 95% phông chữ có sẵn [Re]

Unikey được cập nhật mới nhất và gồm các bản sau:

- Unikey 4.0 RC1 All 32bit
- Unikey 4.0 RC2 NT 32bit
- Unikey 4.0 RC2 NT 64bit
- Unikey 4.0 Final giao diện Vista
- Unikey 4.0 Final giao diện Aero

Phông chữ Việt Nam bao gồm:
- Phông chữ cơ bản hiển thị tiếng Việt cài đặt tối thiểu đủ các code
- Phông chữ thư pháp đủ bộ và mới nhất ( design mới năm 2010 )
- Full phông chữ VNI
- Full phông chữ Tiêu chuẩn Việt Nam ABC
- Full phông chữ ĐHBK1 và ĐHBK2
- Full phông chữ VN_ phi tiêu chuẩn
- Bộ phông chữ Vn Newcentury2 dùng cho các ebook và tài liệu PDF
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits