Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Subject Two (2006) .

Subject Two (2006)

Một bác sĩ phát minh ra một công thức sống lại và kiểm tra nó bằng cách giết chết trợ lý của ông hơn và hơn và hơn nữa.
Giám đốc:
Philip Chidel
Kịch bản:
Philip Chidel
Dễn viên:
Christian Oliver, Dean Stapleton Courtney Mace

Tải về tại đây:
Link MF: Subject Two (2006)
Pass: sc.info
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits