Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Bạn đang xem » Bộ sưu tập Windows Loader từ phiên bản v2.0.8 đến phiên bản Final v2.2 . , Bộ sưu tập Windows Loader từ phiên bản v2.0.8 đến phiên bản Final v2.2 . , Bộ sưu tập Windows Loader từ phiên bản v2.0.8 đến phiên bản Final v2.2 .

Bộ sưu tập Windows Loader từ phiên bản v2.0.8 đến phiên bản Final v2.2

Windows Loader - Nếu bạn cần phải kích hoạt Windows 7, thì Windows Loader thực sự là cách an toàn nhất để kích hoạt hệ điều hành là x86 và x64. Sau khi tải về và giải nén, chỉ cần chạy bộ nạp và nhấn nút, sau đó bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại hệ thống, và hoàn thành việc kích hoạt Windows 7.Với Windows loader, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin về hệ điều hành, khi thực hiện chạy Windows Loader bạn nên chú ý Disable tính năng bảo vệ thực trình diệt virus để khỏi phải thấy sự cảnh báo nào trong khi tiến hành thu thập thông tin từ Windows đang cài đặt.Windows Loader, trên thực tế nó có thể cho biết thêm một số bo mạch chủ mới và các quyền của các lỗi nhỏ trên máy. Nói chung, chương trình cho bạn hiểu thêm về sản phẩm của Window không có gì khác ngoài việc xem thử có tương thích để kích hoạt bản quyền hay không và sau đó nó sẽ tiến hành hoàn thiện việc cập nhật hệ thống để Windows 7 của bạn sử dụng "Forever".
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits