Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Bạn đang xem » Windows 8 KMS Activator 1.5.1 Full - Actived key cho Window 8 [N] . , Windows 8 KMS Activator 1.5.1 Full - Actived key cho Window 8 [N] . , Windows 8 KMS Activator 1.5.1 Full - Actived key cho Window 8 [N] .

Windows 8 KMS Activator 1.5.1 Full - Actived key cho Window 8 [N]

Windows 8 KMS Activator 1.5.1 là một kích hoạt Add more Key Windows 8. Cho phép bạn dễ dàng vô hiệu hóa thời gian dùng thử của Key mặc định trong Windows 8 và có thể kích hoạt nó nhiều lần cho việc sử dụng mãi mãi. Bạn có thể sử dụng  mini-KMS Activator và thiết lập tùy chỉnh dịch vụ kích hoạt tự động mà không cần phải Active lại nữa.


Những thay đổi ở phiên Phiên bản mới: Giao diện thân thiện. Dễ dàng chạy ngay trên hệ điều hành và có hiệu lực sau khi Active. Khôi phục chế độ mặc định thời gian dùng thử. Không có cửa sổ "đóng băng" trong thời gian kích hoạt hoặc làm mới. Kích hoạt tính năng ẩn hiển thị thông báo sau khi hoàn thành. Và nhiều tính năng mới khác.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits