Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Bạn đang xem » Kingsoft Writer Standard 2012 - Đối thủ với Microsoft Word [R] . , Kingsoft Writer Standard 2012 - Đối thủ với Microsoft Word [R] .

Kingsoft Writer Standard 2012 - Đối thủ với Microsoft Word [R]

Kingsoft Writer Standard 2012 là phần mềm xử lý văn bản nhanh và hữu dụng. Phiên bản này hướng dẫn người dùng là sinh viên/học sinh và người dùng gia đình. 

Phần mềm tương thích với Microsoft Word, có thể tạo, mở, xem và chỉnh sửa tất cả các định dạng văn bạn, và bạn cũng có thể mở và chỉnh sửa tất cả các tập tin Kingsoft bằng Microsoft Word. 

Kingsoft Writer Standard 2012 có kích thước nhỏ hơn so với các đối thủ của nó. Phần mềm có thể làm mọi công việc từ việc viết thư cho đến tạo ra các văn bản chứa hình ảnh, diagram, … 

Không chỉ chứa các chức năng cơ bản cho việc soạn thảo văn bản, phần mềm còn cung cấp các tính năng độc đáo mà các đối thủ của nó không có.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits