Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Bạn đang xem » CryptBox 2012 Pro - Bảo vệ các dữ liệu cá nhân trên máy tính của bạn .

CryptBox 2012 Pro - Bảo vệ các dữ liệu cá nhân trên máy tính của bạn

CryptBox 2012 là một phần mềm cho phép bạn bảo vệ các dữ liệu cá nhân trên máy tính để không có ai có thể truy cập được... Ngày càng có nhiều dữ liệu cá nhân được lưu trên máy tính, các dữ liệu này được hiển thị cho mọi người mà có quyền truy cập vào máy tính. 


Hacker có thể dễ dàng tìm thấy những file này ngay cả khi chúng đã bị xóa rồi. CryptBox sẽ cho phép bạn lưu trữ, bảo vệ dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. CryptBox tạo các Safe trong giống như những ổ đĩa thông thường và có thể điền vào với dữ liệu giống như bạn thường sử dụng trong Windows. 

Một số tính năng của chương trình: - CryptBox rất dễ sử dụng, nó hướng dẫn bạn từng bước, giúp bạn bằng việc chọn kích thước đúng, thuật toán mã hóa và mật khẩu cho nó. - CryptBox tải các ứng dụng Portable trực tiếp từ Internet và đặt vào các Safe của bạn. Bạn có thể sử dụng Safe với các ứng dụng Portable trên mọi máy tính, mà không cần cài đặt chương trình. - CryptBox cho phép bạn tạo TravelSafe có thể xuất sang một thẻ nhớ USB hay CD. Nếu bạn truy cập vào dữ liệu của bạn mọi nơi vì TravelSafe có thể khởi động trực tiếp từ thẻ nhớ.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits