Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Free Window Sweeper – Quét sạch mọi dấu vết lược sử trong máy tính .

Free Window Sweeper – Quét sạch mọi dấu vết lược sử trong máy tính

Free Window Sweeper là tiện ích miễn phí giúp cho bạn xóa sạch những dấu vết của những hoạt động mà bạn đã thực hiện trên máy tính. Chỉ với 1 click, Free Window Sweeper sẽ xóa browser history, cookies, file index.dat, các URL đã gõ và nhiều thứ khác. 


Chương trình cũng hỗ trợ nhiều ứng dụng khác của hãng thứ 3 (như Firefox, Nescape, AOL), có thể xóa các file, thư mục tùy chọn và các key trong registry. Ngoài ra nó cũng cho phép bạn lưu giữ lại cookies hay lựa chọn phương pháp xóa an toàn. 
Key Features: • Clear your browser history – Internet Explorer, Netscape, AOL, Mozilla FireFox • Clear your browser cache • Clear your visited and typed URL list • Clear the hidden, locked INDEX.DAT file • Clear all AutoComplete information • Clear documents, history and “Find” searches from the Start menu • Empty your Recycle Bin and the Windows clipboard • Clear Windows Temporary Files Directory • Clear Windows MediaPlayer/Real Player history. • Clear Microsoft Office history. • Clear Instant Messengers history. • Clear Custom Items • Select which cookies you want to keep • Secure delete & Plug-Ins Support • Boss Key support • A simple, user-friendly interface • 100% Spyware FREE, NOT contain any Spyware, Adware or Viruses.

Read more at TaiPhanMem.org: Free Window Sweeper – Quét sạch dấu vết trong máy tính http://www.taiphanmem.org/download-free-window-sweeper-quet-sach-dau-vet-trong-may-tinh.html
Key Features: • Clear your browser history – Internet Explorer, Netscape, AOL, Mozilla FireFox • Clear your browser cache • Clear your visited and typed URL list • Clear the hidden, locked INDEX.DAT file • Clear all AutoComplete information • Clear documents, history and “Find” searches from the Start menu • Empty your Recycle Bin and the Windows clipboard • Clear Windows Temporary Files Directory • Clear Windows MediaPlayer/Real Player history. • Clear Microsoft Office history. • Clear Instant Messengers history. • Clear Custom Items • Select which cookies you want to keep • Secure delete & Plug-Ins Support • Boss Key support • A simple, user-friendly interface • 100% Spyware FREE, NOT contain any Spyware, Adware or Viruses.

Read more at TaiPhanMem.org: Free Window Sweeper – Quét sạch dấu vết trong máy tính http://www.taiphanmem.org/download-free-window-sweeper-quet-sach-dau-vet-trong-may-tinh.htm
Key Features: • Clear your browser history – Internet Explorer, Netscape, AOL, Mozilla FireFox • Clear your browser cache • Clear your visited and typed URL list • Clear the hidden, locked INDEX.DAT file • Clear all AutoComplete information • Clear documents, history and “Find” searches from the Start menu • Empty your Recycle Bin and the Windows clipboard • Clear Windows Temporary Files Directory • Clear Windows MediaPlayer/Real Player history. • Clear Microsoft Office history. • Clear Instant Messengers history. • Clear Custom Items • Select which cookies you want to keep • Secure delete & Plug-Ins Support • Boss Key support • A simple, user-friendly interface • 100% Spyware FREE, NOT contain any Spyware, Adware or Viruses.

Read more at TaiPhanMem.org: Free Window Sweeper – Quét sạch dấu vết trong máy tính http://www.taiphanmem.org/download-free-window-sweeper-quet-sach-dau-vet-trong-may-tinh.html
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits