Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Bạn đang xem » Windows 7 Toolkit 1.4.1.4 Stable - Biên tập file ảnh và download mọi thứ cho Window 7 [N] . , Windows 7 Toolkit 1.4.1.4 Stable - Biên tập file ảnh và download mọi thứ cho Window 7 [N] .

Windows 7 Toolkit 1.4.1.4 Stable - Biên tập file ảnh và download mọi thứ cho Window 7 [N]

Windows 7 Toolkit 1.4.1.4 Stable là một chương trình tuyệt vời, giúp bạn tích hợp các gói cập nhật được cài đặt từ trình điều khiển của hệ thống khác nhau, các định hướng khác nhau.


 Tinh chỉnh và bổ sung các tiện ích có và chưa có, loại bỏ các thành phần lỗi thời từ file đĩa ảnh cài đặt Windows 7. Windows 7 Toolkit tập hợp nhiều tính năng tối ưu trên Window 7, tiết kiệm việc tìm kiếm công cụ mà hệ thống đòi hỏi. 


Ví dụ, bạn có thể tải về bản cập nhật cho hệ điều hành với những thay đổi mới và Window 7 Service Pack 1, gói ngôn ngữ, các trình điều khiển, các tiện ích, hình ảnh cài đặt của Windows. 


Windows 7 Toolkit có thể chuyển đổi định dạng MSU, CAB, EXE và ngược lại.Nói chung là chuyển đổi file hệ thống mà nó hỗ trợ tùy theo mục đích người sử dụng.


Windows 7 Toolkit biên tập, tạo ra các file hình ảnh mới từ hệ thống, tạo ra khả năng khởi động của USB, CD/DVD, thêm bớt các thành phần từ file hình ảnh. 


Windows 7 Toolkit có giao diện dễ sử dụng, chương trình không cần cài đặt, hãy tải về dưới đây để trải nghiệm có gì thú vị ở Windows 7 Toolkit này .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits