Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Bạn đang xem » TopStyle 5.0.0.91 Final - Chương trình biên tập lập trình CSS, HTML, PHP và ASP trực quan .

TopStyle 5.0.0.91 Final - Chương trình biên tập lập trình CSS, HTML, PHP và ASP trực quan

TopStyle - là một trong các biên tập viên lập trình CSS, HTML, PHP và ASP trực quan tốt nhất, chạy trên hệ điều hành Windows. Chương trình này chứa tất cả mọi thứ bạn cần để tạo ra phong cách trang web, một cách chính xác trong tất cả các trình duyệt cho người lập trình.


Chương trình có thể dễ dàng thay thế bất kỳ trình biên tập HTML khác, nó có thể được sử dụng mặc định cho các phần mở rộng tập tin CSS. Công cụ này chỉ đơn giản là không thể thiếu cho việc tạo ra một trang web chuyên nghiệp hoặc một dự án lớn. 


Ví dụ bằng cách sử dụng các chức năng Link Wizard, người dùng có thể liên kết tất cả các trang với các tập tin và chương trình chính nó tạo ra rất thuận tiện. TopStyle có thể tô sáng cú pháp CSS, HTML, PHP và ASP. Khi làm việc với các thẻ CSS và HTML có khả năng tự động thêm các thuộc tính.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits