Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Bạn đang xem » EximiousSoft Logo Designer 3.30 Full Final - Thiết kế Logo, ảnh chuyên nghiệp .

EximiousSoft Logo Designer 3.30 Full Final - Thiết kế Logo, ảnh chuyên nghiệp

EximiousSoft Logo Designer - là một chương trình giúp người dùng trong việc tạo ra hàng loạt các ý tưởng logo. EximiousSoft Logo Designer có nhiều list biểu tượng mẫu sẵn mà bạn có thể chỉnh sửa để phù hợp với nhu cầu. Thêm vào đó, bạn có thể tự tạo ra các Logo trong kinh doanh, áp phích.


EximiousSoft Logo Designer hỗ trợ một số lượng lớn các mẫu, vẽ đồ họa vector, chất lượng định dạng đồ họa đầu ra phổ biến, giao diện đơn giản. Nhìn chung, về thiết kế Logo so với chương trình cùng loại thì bạn nên sử dụng EximiousSoft Logo Designer.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits