Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Bạn đang xem » Microsoft .NET Framework 2.0: Hỗ trợ chạy ứng dụng .

Microsoft .NET Framework 2.0: Hỗ trợ chạy ứng dụng

Microsoft .NET Framework 2.0 là chương trình hỗ trợ của Microsoft giúp các ứng dụng chạy trên nền .NET

Tải về tại đây:
Link MF: dotnetFX 2.0 [free]
Link DR, gồm các phiên bản phù hợp cho chương trình chạy mà bạn cần tìm:
Download Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 (x86) - 23.8 MB

Download Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 (x64) - 46.2 MB

Download Microsoft .NET Framework 2.0 SP 2 (IA64) - 52.2 MB

Download Microsoft .NET Framework 2.0 SP 1 (x86) - 23.6 MB

Download Microsoft .NET Framework 2.0 SP 1 (x64) - 46.9 MB

Download Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable (x86)

Download Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable (x64)

Download .NET Framework 2.0 SDK _ Size: 354 MB


Bạn có thể xem thêm Net Framwork 4.0 Offline tại đây.

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits