Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » 2 phiên bản sắp xếp thời khóa biểu - TKB 7.0 và 7.5 .

2 phiên bản sắp xếp thời khóa biểu - TKB 7.0 và 7.5

Với 2 Phiên bản TKB 7.0 - 7.5 có nhiều tính năng phát triển đột phá vào việc đánh giá và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu giáo viên. Sau đây trích mô tả các tính năng chính của phiên bản phần mềm mới này. 1.Hỗ trợ hoàn toàn mô hình các trường THPT phân ban mới và THPT kỹ thuật. 2. Hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình thời khóa biểu với phòng học bộ môn và phòng học đa năng. 3. Hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình các lớp với môn học tự chọn và chủ đề tự chọn. 4. Mô hình thời khóa biểu với 300lớp học sáng, 300 lớp học chiều, 500 giáo viên và 300 phòng học bộ môn và đa năng. 5. Hỗ trợ mô hình lớp 2blà lớp học 2 buổi với một bảng Phân công giảng dạy duy nhất (cho cả sáng và chiều). Phần mềm hỗ trợ nhà trường với 300lớp 2b. 6. 17 tính chất sư phạm môn học. 7. 20 ràng buộc giáo viên và nhóm giáo viên bao gồm các ràng buộc trên tiết, ràng buộc nghỉ dạy theo buổi và ngày, ràng buộc về số giờ trống. 8. Hỗ trợ nhà trường với 10địa điểm học. 9. Với 5 màn hình xem, duyệt, điều chỉnh và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu bao gồm: Main Loop, Show All, Browse Teacher, Triple View và 2b View cho phép người dùng có nhiều cách tiếp cận đa dạng và xử lý trực tiếp dữ liệu. Trên 100 công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu đã được xây dựng trên các màn hình này. Đặc biệt màn hình Triple View dùng để hỗ trợ nhà trường với mô hình phòng học bộ môn, phòng học đa năng, còn màn hình 2b View dùng để hỗ trợ cho mô hình lớp học kiểu 2b. 10. Xếp tự động hoàn toàn 100%một thời khóa biểu chỉ trong một vài phút.
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: TKB 7.0 và TKB 7.5 hoặc TKB 7.0 - TKB 7.5 [Full]
Hiện tại có version TKB 8.0 nhưng chưa có full [ Pass: nguyenhoa ]: Ở đây.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits