Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Arang (2006) .

Arang (2006)

Một kho muối gần biển có thể bị ma ám. còn một xu dính túi chết một cái chết thuộc về xương su.n trong một ngôi nhà, ông bị bệnh có thể đủ khả năng ...
Giám đốc:
Ahn Sang-hoon
Kịch bản:
Ahn Sang-hoon, Sin Yun-kyung
Diễn viên:
So-yeong Choo, Jeong Won-jung Hae-Kim

Tải về tại đây:
Link MF: Arang (2006)
Pass: sc.info
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits