Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Bạn đang xem » Dr Batcher Business Edition 2.2.2 Final Key - Tạo ra các tệp tin .bat cho người dùng chuyên nghiệp .

Dr Batcher Business Edition 2.2.2 Final Key - Tạo ra các tệp tin .bat cho người dùng chuyên nghiệp

Dr Batcher Business Edition - cung cấp cho bạn một phiên bản mới của phiên bản dành cho doanh nghiệp chuyên dụng (Business Edition). Dr Batcher rất hữu ích cho những người tham gia trong việc tạo ra các tập tin bat mã hóa đơn giản chạy chương trình nào đó. 


Nó bao gồm một trình soạn thảo mã với cú pháp đánh dấu hightlight để nhận biết, gợi ý về các thông số lệnh, số dòng và bookmark. Kết quả này, bạn có thể xem trực quan. Chương trình dành cho cả cá nhân mới bắt đầu và người dùng kinh nghiệm.
Please share it! :(
Credits