Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Bảo vệ máy tính của bạn - Returnil System Safe Pro 2011 .

Bảo vệ máy tính của bạn - Returnil System Safe Pro 2011

Returnil Virtual System Pro 2011: Sử dụng công nghệ ảo hóa tiên tiến. Nó sao chép hệ điều hành của bạn và tạo ra một môi trường ảo cho PC của bạn. Thay vì chạy hệ điều hành thực, bản sao này sẽ được khởi động và cho phép bạn chạy các ứng dụng của bạn và thực hiện các hoạt động trực tuyến trong một môi trường hoàn toàn được cô lập.

Theo cách này, hệ điều hành thực của bạn sẽ không bao giờ chịu ảnh hưởng của virus, Trojans, malware và các mối nguy hiểm khác. Để quay trở lại môi trường hệ điều hành thực, bạn chỉ cần khởi động lại máy tính của bạn. Trong khi làm việc với môi trường ảo, bạn có các tùy chọn để lưu các tài liệu và tập tin mà khi khởi động lại máy những tài liệu và tập tin này sẽ không bị mất.
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]:  Returnil Virtual System Pro 2011
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits