Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Các link file flash.swf cho banner blog .

Các link file flash.swf cho banner blog

Các bạn có thể lấy trực tiếp các link Flash sưu tầm dưới đây để nhúng vào một số chương trình mà bạn cần dùng hoặc bạn có thể Upload nó lên host khác lưu trữ để dự phòng khi cần đến.Dưới đây là code mẫu nhúng file, bạn chỉ vệc thay các đường link tương ứng để chạy:Hoặc bạn có thể vào đây get code lấy code nhúng.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits