Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Tiện ích dịch ngôn ngữ cho blog kiểu 1 .

Tiện ích dịch ngôn ngữ cho blog kiểu 1

Để thêm tiện ích này vào 1 widget trên blog thì bạn tạo một widget HTML/javascript ở phần tử trang rồi paste đoạn code sau vào nơi mà bạn muốn hiện thị chúng:Bước 1: Vào phần tử trang, thêm widget mới hoặc Widget có sẵn.Bước 2: Lưu lại và xem thành quả.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits