Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Mozilla chính thức cho phát hành Firefox 8 Final .

Mozilla chính thức cho phát hành Firefox 8 Final

Firefox 8 Final có gì mới?  Các add-on được cài đặt bởi các ứng dụng thuộc bên thứ 3 nay được mặc định bị vô hiệu hóa.T hêm hộp thoại lựa chọn add-on one-time để quản lý các add-on đã được cài đặt trước đó. Thêm Twitter vào thanh tìm kiếm. Thêm ưu tiên tải các thẻ theo yêu cầu, cải thiện thời gian khởi động khi windows được phục hồi lại. Hiệu suất và khả năng xử lý bộ nhớ được cải thiện khi sử dụng các thẻ.
Firefox 8 Final tải về miễn phí tại:
Bạn chọn ngôn ngữ trình duyệt mà bạn thích:
Link : Trang chủ
Download Firefox 8 Final FULL cho Windows:
Link 1
link 2
Download Firefox 8 Final FULL cho Linux:
Link 1
Link 2
Download Firefox 8 Final FULL cho Mac OS X:
Link 1
Link 2

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits