Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Screen Calipers- Đo đạt từng milimet trên window .

Screen Calipers- Đo đạt từng milimet trên window

Screen Calipers là công cụ đo lường trên màn hình độc đáo, cho phép bạn đo lường bất cứ thứ gì trên màn hình máy tính của bạn với độ chính xác cao.

The Screen Calipers nổi lên trên bất kỳ các ứng dụng khác để bạn có thể đo lường bất cứ thứ gì trên màn hình của bạn
  • Các nhà thiết kế web: đo lường hoàn hảo các bố cục HTML theo đơn vị pixel
  • Các nhà thiết kế đồ họa: đo lường hình ảnh
  • Các kỹ sự: hoàn hảo cho CAD, đo lường đồ án và các bản vẽ kiến trúc
  • Giáo dục: dạy sinh viên sinh học, vật lý và toán học
  • Y học: đo lường các bản in x-rays hoặc EKG, ECG
  • Công nghiệp: sử dụng với mọi hệ thống sản xuất
  • Kính hiển vi: kết nối kính hiển vi và đo lường các vật thể được phóng to
  • Bản đồ: sử dụng với mọi phần mềm bản đồ
Tải về tại đây:

Key Screen Calipers Mac: 8360-0476-9788
Download Screen Calipers Mac: MacCalipers.zip
Key Screen Calipers Windows: 8260-0319-9748
Download Screen Calipers Windows: Calipers.zip
Link MF full free:   Screen Calipers Mac & Window key
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits