Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » Banner Remover Lite 1.0.0.1-Xóa quảng cáo Yahoo 11.5 .

Banner Remover Lite 1.0.0.1-Xóa quảng cáo Yahoo 11.5

Phần mềm hỗ trợ gỡ bỏ các quảng cáo của yahoo khi sử dụng Yahoo Messenger.
Tuỳ chọn
  1. Remove Main Messenger Advert
  2. Replace Change Room Banner
  3. Remove Chat Room Advert
  4. Replace Webcam Adverts
  5. Replace Video Call Advert
  6. Remove IM Statusbar Advert
Tải về tại đây:
Link MF: Ad Banner Remover Lite 1.0.0.1 (32bit + 64bit)
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits