Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » Folder Protect v1.9.2 - Bảo vệ thư mục nhanh chóng .

Folder Protect v1.9.2 - Bảo vệ thư mục nhanh chóng

 Folder Protect  v1.9.2 cung cấp bảo mật cho các tập tin quan trọng, thư mục, ổ đĩa và chương trình. Nó cho phép bạn chọn nếu bạn muốn bảo vệ, xóa bảo vệ, truy cập bảo vệ hoặc ẩn các dữ liệu của bạn. Chương trình cũng cung cấp các khóa chế độ Safe Mode, chế độ ẩn và phím nóng, tự động bảo vệ và mật khẩu nhanh chóng truy cập của mục được bảo vệ. Cung cấp tính năng đặt nó ngoài các phần mềm khác bảo vệ mật khẩu, bảo vệ thư mục.

Điều này có thể giúp bạn cung cấp cho truy cập dữ liệu của bạn đến người khác mà không cần lo lắng về nó như xóa hoặc sửa đổi. Bảo vệ thư mục không thể được gỡ bỏ cài đặt mà không có một mật khẩu chính xác của người dùng. Hơn nữa, chương trình có thể làm việc trong "tàng hình" hoàn chỉnh và bạn có thể chọn một thời gian nhàn rỗi khi dữ liệu được bảo vệ tự động.

Tải về tại đây:
Link MF:   Folder Protect  v1.9.2
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits