Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » MS USB Flash Drive Manager Standard- Quản lý USB .

MS USB Flash Drive Manager Standard- Quản lý USB

Nếu bạn muốn dùng chung máy tính, USB flash drives là công cụ tuyệt vời để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Công cụ này sẽ giúp bạn sao lưu và khôi phục bài thuyết trình, hình ảnh, bài hát và các ứng dụng khác.

USB flash drives còn có thể phân loại và đặt tên hình ảnh USB Flash Drives ví dụ "cấu hình mạng của tôi" hoặc "hình ảnh của tôi". Nó cho phép bạn nhìn thấy tên bất cứ khi nào USB Flash Drives được cắm vào máy tính.


Yêu cầu hệ thống:
• NET Framework 1.1
• Hỗ trợ hệ điều hành: Windows XP, Windows XP Home Edition , Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional Edition, Windows XP Service Pack 1, Windows XP Service Pack 2

Tải về tại đây:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits