Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » K-Lite Mega Codec Pack 8.4 final- Play video đa định dạng [Re] . , K-Lite Mega Codec Pack 8.4 final- Play video đa định dạng [Re] .

K-Lite Mega Codec Pack 8.4 final- Play video đa định dạng [Re]

Với K-Lite Codec Pack bạn sẽ có thể chơi tất cả các định dạng phim phổ biến và thậm chí một số định dạng hiếm. Bộ phần mềm này chủ yếu là cho người sử dụng không chuyên và chuyên nghiệp và những người làm mã hóa riêng về định dạng.

- K-Lite Mega Codec Pack hoạt động trên Windows 2000/XP/2003/Vista/7.

Thay đổi từ K-Lite Mega Codec Pack 8.3.0 lên K-Lite Mega Codec Pack 8.4.0:

- Cập nhật Media Player Trang chủ cổ điển Cinema phiên bản 1.6.1.4074
- Cập nhật ffdshow phiên bản 1.1.4324
- Bộ lọc LAV Cập nhật phiên bản 0,46 build  15/02/2012
- Cập nhật Codec Tweak Tool phiên bản 5.1.5
- Cập nhật Win7DSFilterTweaker phiên bản 4,8

Tải về tại đây:
Link MF:  K-Lite Mega Codec Pack 8.4.0 final
Link DR:
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 BASIC ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 BASIC - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 STANDARD ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 STANDARD - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL - Mirror ]
Download [ K-Lite Codec Pack 8.4.0 FULL - Mirror ]

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits