Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Microsoft NET Framework 4 Full offline 48.1MB .

Microsoft NET Framework 4 Full offline 48.1MB

Microsoft NET Framework 4 Full offline dành cho những bạn nào khi cài một phần mềm nào đó yêu cầu phải chạy NetFr 4:


Tải về tại đây:
Link Microsoft:  Microsoft NET Framework 4 Full offline 48.1MB
Link MF:   Microsoft NET Framework 4 Full offline 48.1MB 
Xem thêm bản NF 2.0 tại đây nếu cần.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits