Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Shoppro K.NET - Quản lý phục vụ dịch vụ karaoke .

Shoppro K.NET - Quản lý phục vụ dịch vụ karaoke

ShopproNetK phần mềm quản lý nhà hàng karaoke chuyên nghiệp đầy đủ chứng năng quản lý, đặc biệt có chứng năng quản lý các tác nghiệp của nhân viên quầy. 

Nghiệp vụ cho tất cả các nghiệp vụ quản lý như của nhà hàng Karaoke chuyên nghiệp hiện nay.
 
Điểm khác biệt: 
- Tính giờ sử dụng dịch vụ Karaoke.
- Tuy nhiên người dùng có thể quy định khu vực không tính giờ Karaoke để phục vụ như nhà hàng rất tốt. Nên Shoppro K.net là phần mềm quản lý Nhà hàng và Karaoke. 
- Các bạn có thể tham khao video clip này có giới thiệu Shoppro B.net để hình dung ra Shoppro K.net ra sao.

 
Link Mediafire:   Shoppro K.NET - Quản lý  phục vụ nhà hàng karaoke 

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits