Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Bạn đang xem » Power Shadow 2.6 - Phần mềm đóng băng ổ cứng dễ dàng hiệu quả .

Power Shadow 2.6 - Phần mềm đóng băng ổ cứng dễ dàng hiệu quả

Khi nói đến phần mềm đóng băng hệ thống, có lẽ mọi người sẽ nghĩ đến cái tên Deep Freeze và Shadow Defender. PowerShadow (PS) ngược lại với hai phần mềm trên, vô cùng cứng nhắc khi thực hiện việc đóng băng. Ở chế độ đóng băng của PS, bạn không thể thực hiện bất cứ việc sao lưu hay tác động với dữ liệu trên phân vùng sao lưu. Kết thúc quá trình làm việc, PS sẽ cảnh báo bạn về việc mất mát dữ liệu để bạn có thể nhanh chóng sao lưu các dữ liệu này lên phân vùng khác.


Tuy nhiên, PS vẫn vượt trội hơn Deep Freeze khi cho phép người dùng lựa chọn chế độ đóng băng một phần hay toàn phần. Ở menu khởi động trước khi vào Win, bạn cũng sẽ được lựa chọn chế độ đóng băng hay không đóng băng phân vùng sử dụng.
Tính năng, ưu điểm nổi bật: 

- Có 2 chức năng đóng băng bằng cách lựa chọn trước khi vào Win (hiện lên các lựa chọn giống như lựa chọn để vào WinXP hay Vista).

 - Có 2 chức năng bảo vệ : Bảo vệ ổ chứa Win (mặc định C:\) và thứ hai là bảo vệ tất cả. Bảo vệ tất cả không được mặc định, các bạn phải vào Setting để đánh dấu chọn vào Full Shadow. - Bảo vệ hoàn toàn máy khỏi hiểm hoạ "chết chóc" do virus và những thứ tương tự.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits