Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Bạn đang xem » Tag&Rename 3.6.5 Final - Chỉnh sửa thuộc tính, tên tệp tin, thư mục, tạo danh sách hàng loạt .

Tag&Rename 3.6.5 Final - Chỉnh sửa thuộc tính, tên tệp tin, thư mục, tạo danh sách hàng loạt

Tag-Rename - là chương trình mạnh mẽ dễ dàng để tổ chức bộ sưu tập nhạc, dữ liệu của riêng bạn, trong các định dạng khác nhau. 


Nói chung, mục tiêu chính của chương trình là giúp người sử dụng để chỉnh sửa các thẻ, thuộc tính, tập tin, thư mục hàng loạt nhanh chóng. Dễ dàng để làm việc với các định dạng âm thanh, cộng với tất cả các dạng được hỗ trợ đầy đủ Unicode. 


Bạn có thể thưởng thức cơ sở dữ liệu Internet trực tuyến để tự động đổi tên, dữ liệu thẻ cho chương trình từ các tên tập tin và tên thư mục để tạo thành danh sách ABC.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits