Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » DivX Plus Software-Play DivX, AVI, MKV, MP4 và MOV video .

DivX Plus Software-Play DivX, AVI, MKV, MP4 và MOV video

DivX Plus Software bao gồm: DivX Plus Player, Chạy DivX, AVI, MKV, MP4 và MOV video, Di chuyển video sang các thiết bị của bạn với DivX To Go, Điều hướng các video của bạn với tốc độ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn.
Trong quá trình cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu các bạn khai báo địa chỉ e-mail của mình để đăng ký kích hoạt đầy đủ tính năng của phiên bản DivX Plus Software 8.0 Pro.
Video CodecAudio CodecĐịnh dạng
Hỗ trợ
Chạy DivXMPEG-4 ASPMP3, AC3.divx, .avi
Chạy AVIMPEG-4 ASPMP3, AC3.avi
Chạy MKVH.264, MPEG-4 ASPAAC, Vorbis, DTS, AC3.mkv
Chạy MP4H.264AAC.mp4,.m4v
Chạy MOVH.264AAC.mov
Chạy XvidMPEG-4 ASPMP3, AC3.divx, .avi
Chạy WMVWMV 7, 8 & 9WMA.wmv, .asf
Chạy subtitles––.srt, .ssa, .ass
Hỗ trợ mở rộng
Chạy AVCHDH.264AC3, L-PCM.mts, .m2ts
Chạy MPEG-1MPEG-1MP1, MP2.mpg, .mpe, .mpeg, .m1v
Chạy MPEG-2MPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v
Chạy RMVBRealVideo 1-10RealAudio 1-10.rmvb
DivX Plus Web Player

  • Xem DivX, AVI và MKV video trên trình duyệt của bạn
  • Cảm nhận 1080p video với âm thanh vòng 5.1
  • Thưởng thức nhiều âm thanh và phụ đề

Video CodecAudio Codec
Chạy DivXMPEG-4 ASPMP3, AC3
Chạy AVIMPEG-4 ASPMP3, AC3
Chạy MKVH.264, MPEG-4 ASPAAC, MP4, AC3
Chạy MP4H.264 MPEG-4 ASPMP3 AAC
Chạy MOVH.264 MPEG-4 ASPMP3 AAC

DivX Plus Codec Pack
  • Xem video chất lượng cao với DivX Codec
  • Xem DivX, AVI, MKV và MP4 video trong các trình media player phổ biến
  • Stream MKV video sang game console của bạn (sử dụng Windows 7)

Video CodecAudio CodecĐịnh dạng
DivX Plus cho phép bạn
Chạy DivXMPEG-4 ASPMP3, AC3.divx, .avi
Chạy AVIMPEG-4 ASPMP3, AC3.avi
Chạy MKVH.264, MPEG-4 ASPAAC, Vorbis, DTS, AC3.mkv
Chạy XvidMPEG-4 ASPMP3, AC3.divx, .avi

DivX Plus Converter
  • Chuyển đổi video của bạn sang DivX hoặc MKV trong 1 bước
  • Tạo miễn phí MKV video có độ phân giải cao
  • Sao lưu đĩa DVD cá nhân với MPEG-2/DVD Plug-in

Video Codec
Đầu vào
Audio Codec
Đầu vào
Định dạng
Đầu vào
Miễn phí với DivX Plus Converter
Chuyển đổi DivX sang MKVMPEG-4 ASPMP3, AC3.divx, .avi
Chuyển đổi AVI sang MKVMPEG-4 ASP, MJPEGMP3, AC3.avi
Chuyển đổi MP4 sang MKVH.264AAC.mp4, .m4v
Chuyển đổi MOV sang MKVH.264AAC.mov
Chuyển đổi WMV sang MKVWMV 7, 8 & 9WMA.wmv, .asf
Chuyển đổi AVCHD sang MKVH.264AC3, L-PCM.mts, .m2ts
Chuyển đổi RMVB sang MKVRealVideo 1-109RealAudio 1-10.rmvb
Với DivX Pro có bản quyền
Chuyển đổi MKV sang DivXH.264, MPEG-4 ASPAAC, Vorbis, AC3.mkv
Chuyển đổi AVI sang DivXMPEG-4 ASP, MJPEGMP3, AC3.avi
Chuyển đổi MP4 sang DivXH.264AACmp4, .m4v
Chạy RMVBRealVideo 1-10RealAudio 1-10.rmvb
Với DivX MPEG-2/DVD Plug-in có bản quyền
Chuyển đổi DVD sang MKVMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi MPG sang MKVMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi TS sang MKVMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi VOB sang MKVMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi SVCD sang MKVMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi DVD sang DivXMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi MPG sang DivXMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi TS sang DivXMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi VOB sang DivXMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Chuyển đổi SVCD sang DivXMPEG-2MP2, MP3, AC3.vob, .ts, .m2v, .mpg
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: DivX Plus Player
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits