Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Xem và chuyển hơn 400 dạng đồ họa Multi-GrhXnView .

Xem và chuyển hơn 400 dạng đồ họa Multi-GrhXnView

XnView là một tiện ích dễ sử dụng để chuyển đổi và xem các tập tin đồ họa của bạn. Với XnView bạn nhanh chóng và dễ dàng xem, xử lý và có thể chuyển đổi tập tin hình ảnh. XnView là có thể đọc hơn 400 định dạng khác nhau và sau đó chuyển đổi chúng sang các định dạng khác như GIF, BMP, JPG, PNG, TIFF nhiều trang. XnView cũng có thể hiển thị các định dạng video, định dạng máy ảnh kỹ thuật số nhiều và nhiều định dạng kỳ lạ như Amiga IFF và Calamus. "Đây là cửa sổ chính của XnView này sẽ cho phép bạn truy cập vào tất cả các chức năng của ứng dụng."


"Sử dụng trình đơn Edit của XnView để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với các tập tin hình ảnh mà bạn muốn thay đổi."

 
"Trình đơn View của ứng dụng cho phép bạn chọn các mục hiển thị trong cửa sổ chính và mức độ chi tiết về các thông tin liên quan đến các hình ảnh được tải."


Trích một số tính năng chính của "XnView":
1. Input khoảng 400 định dạng tập tin hình ảnh lạ, khác nhau.
2. Output khoảng 50 định dạng tập tin hình ảnh thông dụng.
Tải về tại đây:
Link MF: Multi-GrhXnView
Link DR: Multi-GrhXnView
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits