Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » XP Key Changer tìm thông tin ẩn trong hệ điều hành .

XP Key Changer tìm thông tin ẩn trong hệ điều hành

Người sử dụng có thể theo dõi, ví dụ, các sản phẩm chính được nhập vào với nhau cài đặt mới của Windows nhu cầu. Những thông tin về chủ sở hữu phần mềm và cài đặt được lưu trữ sẽ được giải mã. XP Key Changer phát hiện khóa sản phẩm cũ trên máy tính, giải mã nó và thêm nó trực tiếp vào hộp nhập liệu.

Các phiên bản hiện tại của các gói dịch vụ được ra ngoài và không phải là một vấn đề, như việc giải mã của người sử dụng đăng ký và sở thích của mình.

Với một nhấp chuột duy nhất tất cả các thiết lập có thể thay đổi một lần. Kiểm soát cho XP phát hiện ra bí mật tốt nhất lưu giữ cho bạn.

Tải về tại đây:
Link MF :  XP Key Changer
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits