Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Picture Cutout Guide 2.8.1 - Tách bỏ nền ảnh chụp .

Picture Cutout Guide 2.8.1 - Tách bỏ nền ảnh chụp

Picture Cutout Guide cho phép bạn tách một đối tượng khỏi ảnh nền và dán đối tượng đó sang ảnh khác.

Các công cụ: * Wide Edge: Công cụ này cho phép bạn tách một đối tượng từ nền của nó, để áp dụng hiệu ứng nền (điền, bóng, mờ), và lưu giữ riêng biệt để sau đó dán lên ảnh khác. * Size: điều chỉnh kích thước của các công cụ. * Separate: bắt đầu tách một đối tượng từ nền của nó. * Effect: áp dụng một hiệu ứng nền đã chọn. * Swap: hoán đổi đối tượng và hình nền của nó. (Một hiệu ứng phải được áp dụng trước đó) * Store: dán đối tượng lên ảnh khác. * Done: kết thúc xử lý . * Background: Color: điền vào nền bằng cách chọn màu sắc. * Background: Shadow: làm giảm độ sáng nền. * Background: Blur: làm mờ nền. * Background: Monochrome: làm cho nền đen trắng.

Tải về tại đây:
Link MF:  Picture Cutout Guide 2.8.1
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits