Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Bạn đang xem » Pháo đài chết .

Pháo đài chết

1.Introduce:Select Construction and upgrading fortress reasonable to stop the attacks.Use the down arrow to select the upgrade, the up arrow key to see the attack on the fort. 
2.Hướng dẫn: Chọn xây và nâng cấp pháo đài hợp lý để chặn đứng các cuộc tấn công. Dùng phím mũi tên xuống để chọn nâng cấp, phím mũi tên lên để xem các cuộc tấn công vào pháo đài.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits