Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 4.4 .

Thú dữ 4.4

1.Introduce:SteppenWolf with submerged submarines, but he did not expect them destroyed Dagger propulsion engine. His assignment is to edit it, and face the Kraken returns to save Meg.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: SteppenWolf lặn xuống đáy biển cùng chiếc tàu ngầm nhưng anh không ngờ bọn Dagger đã phá hủy hệ thống đẩy động cơ. Nhiệm vụ của anh là sửa nó, đối mặt với Kraken và trở về để cứu Meg.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits