Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » AV VoizGame 6.0 - Điều khiển giọng nói nhân vật game .

AV VoizGame 6.0 - Điều khiển giọng nói nhân vật game

 AV VoizGame 6.0 một công cụ Online Game Chat cho phép bạn điều khiển giọng nói của bạn để phù hợp với tính cách nhân vật trong game của bạn. 

Chương trình này có thể làm việc với nhiều ứng dụng chat khác nhau trong Game zone.

Cho phép bạn thay đổi giọng nói của bạn trong thời gian thực.

Tải về tại đây:
Link MF : AV VoizGame 6.0
Link DR: AV VoizGame 6.0.exe 
Key:
Name: hoa
Email: hoanp.hostingvip@gmail.com
Serial Number: 9MnY7hyM9FP80v7
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits