Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Chúa nhẫn .

Chúa nhẫn

1.Introduce:You must overcome the evil witch flood to find the legendary ring4 direction by moving the arrow keys to pick up the ring and avoid flood witches.
2.Hướng dẫn: Bạn phải vượt qua lũ phù thủy độc ác để tìm kiếm chiếc nhẫn huyền thoạiDi chuyển 4 hướng bằng các phím mũi tên để nhặt nhẫn và né tránh lũ phù thủy.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits