Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Đêm ác mộng 3 .

Đêm ác mộng 3

1.Introduce:Victor boy this time to make your mouse if you please rescue animals in captivity in mysterious library.Click image to play the game. Click mouse to pick up the map, press the arrow went through the door, drag and drop objects to place you appropriately.
2.Hướng dẫn: Chú bé Victor lần này phải làm cho bác chuột vui lòng nếu giải cứu được những con vật bị giam cầm trong thư viện bí hiểm.Nhấn vào hình để chơi game. Click chuột để nhặt đồ, bấm mũi tên đi qua các cửa, kéo thả đồ vật vào chỗ bạn thấy hợp lý.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits