Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Ngày chết chóc .

Ngày chết chóc

1.Introduce:Target hit targets to stop the attacks of the enemy.Use the mouse to adjust the direction of the arrow, left mouse to shoot down the enemy. 
2.Hướng dẫn: Nhắm bắn trúng mục tiêu để chặn đứng các đợt tấn công của kẻ địch. Dùng chuột để điều chỉnh hướng mũi tên, trái chuột để bắn hạ quân địch.

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits