Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 1.3 .

Thú dữ 1.3

1.Introduce:While he is Derek Aboriginal groups want to kill god, her co-workers have crossed the swamp full of crocodiles and poisonous snakes to the rescue ...Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump long, T to open that day.
2.Hướng dẫn: Trong khi anh chàng Derek bị nhóm thổ dân muốn giết để tế trời, cô đồng nghiệp phải băng qua vùng đầm lầy toàn cá sấu và rắn độc để giải cứu...Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, T để mở hòm đồ. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits