Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » Môtô địa ngục .

Môtô địa ngục

1.Introduce:The driver skillfully overcome the terrain to the finish.Use the arrow keys to control the motor to move through all terrain. 
2.Hướng dẫn: Khéo léo điều khiển xe vượt qua mọi địa hình hiểm trở để về đích. Dùng phím mũi tên để điều khiển mô tô di chuyển vượt qua mọi địa hình hiểm trở.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits