Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Giết quỷ đòi quà .

Giết quỷ đòi quà

1.Introduce:Santa's gift bag was robbed them evil. Your task is to use your intelligence to destroy the bad guys by ... snow. Every time a demon disappears, it will leave a gift. This way, you can bring a fun holiday for kids all over the world.Use the arrow keys to move around, jump up and shot on film by S. Eat the stars to have more power. 
2.Hướng dẫn: Túi quà của ông già Noel đã bị bọn quỷ dữ cướp mất. Nhiệm vụ của bạn là phải dùng trí thông minh của mình để tiêu diệt những kẻ xấu này bằng ... tuyết. Mỗi khi một con quỷ biến mất, nó sẽ để lại một món quà. Bằng cách này, bạn có thể đem lại một kỳ nghỉ vui vẻ cho trẻ em trên toàn thế giới.Dùng phím mũi tên để di chuyển, nhảy bằng phim lên và bắn bằng S. Ăn các ngôi sao để có thêm sức mạnh.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits