Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Inpaint 3.0 - xóa các đối tượng ảnh không mong muốn .

Inpaint 3.0 - xóa các đối tượng ảnh không mong muốn

Inpaint xây dựng lại vùng hình ảnh được chọn từ các pixel liền kề với vùng biên. Inpaint có thể được sử dụng để xóa các đối tượng ảnh không mong muốn từ các bức ảnh tĩnh như đường dây điện, con người, văn bản, … Chương trình sẽ tự động “inpaint” vùng được chọn để xóa nó.

Inpaint rất dễ sử dụng. Khoanh vùng đối tượng mà bạn muốn xóa trong hình ảnh và chạy “Xóa thông minh vùng được chọn”. Inpaint sẽ trám vùng được chọn với các kết cấu được tạo ra một cách thông minh từ dữ liệu hình ảnh xung quanh.
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Inpaint 3.0
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits