Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Đột nhập Kim tự tháp .

Đột nhập Kim tự tháp

1.Introduce:Let's destroy the devil flood sickly skinny you are surrounded.use the arrow keys to move, shoot with space bar. The game has two modes: normal and difficult for players to choose from. 
2.Hướng dẫn: Hãy tiêu diệt lũ ma quỷ gầy gò ốm yếu đang bủa vây bạn.sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bắn bằng thanh space. Game có hai chế độ: bình thường và khó để người chơi lựa chọn.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits