Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Tiểu quỷ phiêu lưu .

Tiểu quỷ phiêu lưu

1.Introduce:Note small demons will learn many new things in the journey and must be allowed to fight for the little that other creature.Using the asdf keys to allow, to move the buttons to jump and fly. 
2.Hướng dẫn:Chú quỷ nhỏ sẽ học được nhiều điều mới trong hành trình và phải dùng phép để đánh lại các con vật ma nhỏ bé khác.Dùng bộ phím ASDF để làm phép, bộ phím bấm để di chuyển và bay nhảy.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits