Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Chặn xác sống .

Chặn xác sống

1.Introduce:Quickly defeat zombies before they attack you.shoot with the left mouse button, load the round by the space bar or the R key, press 5,6,7 to use special skills, press 1 to 4 to change weapon, for a distance Z, P to pause. You will select one of the easy mode, medium, hard, nightmare to start, type a name, pick up a gun, press the door to kill the zombies. 
2.Hướng dẫn: Nhanh chóng hạ gục zombie trước khi chúng tấn công bạn.bắn bằng chuột trái, nạp đạn bằng thanh space hoặc phím R, bấm phím số 5,6,7 để sử dụng kỹ năng đặc biệt, bấm 1 đến 4 để đổi vũ khí, Z thu khoảng cách, P tạm dừng. Bạn sẽ chọn một trong các chế độ dễ, trung bình, khó, Nightmare để bắt đầu, gõ tên, nhặt súng, bấm vào cánh cửa để tiêu diệt zombie.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits